Dawca krwi

 

Krew mogą oddać:

 • osoby od 18 do 65 roku życia, które ważą, co najmniej 50 kilogramów;
 • osoby, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała;
 • osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miały wykonanych diagnostycznych badań i zabiegów endoskopowych (gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii);
 • osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były leczone KRWIĄ i preparatami krwiopochodnymi.

 

Osoby dorosłe mogą oddać krew po okresie:

 • 6 miesięcy po zabiegach chirurgicznych;
 • 4 tygodni od czasu wyzdrowienia po przebyciu choroby zakaźnej;
 • 2 tygodni po przebyciu grypy, zakażenia grypopochodnego lub infekcji z gorączką powyżej 38 °C od czasu ustąpienia objawów i wyzdrowienia;
 • 2 tygodni po zakończeniu leczenia antybiotykami;
 • 7 dni po usunięciu zęba;
 • 48 godzin po leczeniu zachowawczym u stomatologa, po szczepieniu przeciwko grypie i żółtaczce oraz anatoksyną przeciwtężcową;
 • po tylu miesiącach po porodzie ile trwała ciąża i okres laktacji;
 • 3 dni po zakończeniu miesiączki.

 

Krwiodawca może uzyskać bezpłatnie wyniki badań laboratoryjnych:

 • oznaczenie grupy krwi w układzie A B 0 i Rh,
 • pełnej morfologii krwi,
 • aktywności aminotransferazy alaninowej - ALAT,
 • znaczników wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, AIDS (HIV-1/HIV-2) oraz zakażeń kiłą.

 

Krwiodawca, który honorowo odda krew otrzyma:

 • zaświadczenie celem usprawiedliwienia nieobecności w miejscu pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
 • posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500 kalorii,
 • zwrot kosztów przejazdu do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

 

Jak przygotować się do oddania krwi?

 • w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypić ok. 2 l płynów (woda mineralna, soki),
 • być wyspanym,
 • spożyć lekki posiłek (np. pieczywo, chuda wędlina, ser biały, dżem),
 • wykluczyć z diety tłuszcze pochodzenia zwierzęcego: mleko, masło, kiełbasę, pasztet, śmietanę, rosół, tłuste mięso oraz jajka orzeszki ziemne i ciasta kremowe,
 • ograniczyć palenie papierosów,
 • nie zgłaszać się do oddania krwi jeśli jest przeziębiony (katar) lub przyjmuje leki,
 • nie spożywać uprzednio (24 h.) alkoholu !!!

 

Metody oddawania krwi:

 • metoda konwencjonalna - dawca oddaje krew pełną w ilości 450 ml, mężczyźni co 8 tygodni, kobiety co 12 tygodni;
 • metoda plazmaferezy automatycznej - dawca oddaje tylko osocze (plazmę) w ilości 600 ml w odstępach nie krótszych niż 4 tygodnie, jednak nie więcej niż 15 l rocznie;
 • metoda cytaferezy - dawca oddaje tylko wybrane elementy komórkowe krwi (płytki, krwinki białe) w odstępach nie krótszych niż 4 tygodnie.

 

Jaka krew jest najbardziej potrzebna?
Każda! Niezależnie od częstości jej występowania. Największe zapotrzebowanie jest oczywiście na najczęściej występującą, czyli A Rh+. Z drugiej jednak strony najrzadziej spotykana grupa AB Rh- pomimo najmniejszego na nią zapotrzebowania musi stanowić bezpieczne rezerwy, aby nie zabrakło jej dla ratowania życia.

 

Kiedy nie możemy oddać krwi

Dyskwalifikacja czasowa:

 • okres miesiączkowania i do 3 dni po zakończeniu,
 • 7 dni po zabiegu usunięcia zęba, leczeniu przewodowym i innych drobnych zabiegach chirurgicznych,
 • do następnego dnia po leczeniu zęba i wizycie u higienistki stomatologicznej,
 • 6 miesięcy w przypadku większych operacji i innych zabiegów medycznych wykonywanych sprzętem wielokrotnego użytku i przebiegających z naruszeniem skóry lub błon śluzowych,
 • 6 miesięcy po wykonaniu tatuażu, akupunktury, zakładaniu kolczyków, itp.,
 • 6 miesięcy od zabiegu endoskopii,
 • 6 miesięcy od zabiegu: gastroskopii (wziernikowanie żołądka), bronchoskopii (wziernikowanie drzewa oskrzelowego), rektoskopii (wziernikowanie odbytu),
 • czas do pełnego wyleczenia w przypadku ostrych chorób: (np.: układu pokarmowego, moczowego, oddechowego),
 • okres, gdy wartość ciśnienia tętniczego nie mieści się w granicach 90/60 - 180/100 mm Hg,
 • 2 lata po wyleczeniu gruźlicy i otrzymaniu od lekarza ftyzjatry zaświadczenia o wyleczeniu,
 • choroby zapalne i uczuleniowe skóry, ostre stany uczuleniowe i okres odczulania, zaostrzenie przewlekłej choroby alergicznej,
 • 1 rok od zakończenia leczenia na rzeżączkę,
 • 6 miesięcy od powrotu z krajów o wysokiej zachorowalności na AIDS (Afryka Środkowa i Zachodnia, Tajlandia),
 • 6 miesięcy od powrotu z rejonów, gdzie endemicznie występują choroby tropikalne i malaria (jeśli nie wystąpiły w tym okresie objawy choroby),
 • 2 lata od potwierdzonego wyleczenia Brucelozy i gorączki Q,
 • 2 lata po przebyciu gorączki reumatycznej, jeśli nie wystąpiła przewlekła choroba serca,
 • 6 miesięcy od całkowitego wyleczenia z toksoplazmozy,
 • 6 miesięcy od wyleczenia mononukleozy zakaźnej,
 • nietypowe zmiany skórne powodują dyskwalifikację do czasu wyjaśnienia ich przyczyny,
 • ciąża i okres karmienia piersią oraz
 • 9 miesięcy po porodzie,
 • 6 tygodni po poronieniu,
 • 6 miesięcy po przetoczeniu krwi i jej składników,
 • 6 miesięcy po przeszczepie ludzkich komórek i tkanek,
 • co najmniej 2 tygodnie po przebyciu choroby zakaźnej i uzyskaniu prawidłowych wyników badań klinicznych i laboratoryjnych,
 • 2 tygodnie po przebyciu grypy, zakażenia grypopochodnego i gorączce powyżej 38oC,
 • 2 tygodnie po zaprzestaniu przyjmowania antybiotyków,
 • kontakt z chorobami zakaźnymi dyskwalifikuje na czas równy inkubacji danej choroby (zwykle 4 tygodnie),
 • bliski kontakt w warunkach domowych z chorym na wirusowe zapalenie wątroby dyskwalifikuje na okres 6 miesięcy,
 • okres pozbawienia wolności i 6 miesięcy po odbytej karze więzienia.

Po szczepieniach:

 • 4 tygodnie od szczepienia szczepionkami z osłabionymi bakteriami i wirusami przeciw BCG, odrze, różyczce, żółtej febrze, nagminnemu zapaleniu ślinianek przyusznych, nagminnemu porażeniu dziecięcemu, durowi brzusznemu, cholerze,
 • 48 godzin od szczepienia szczepionkami z zabitymi bakteriami, riketsjami, wirusami przeciw cholerze, durowi brzusznemu, krztuścowi, durowi plamistemu, porażeniu dziecięcemu,
 • 48 godzin od szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A lub B (bez kontaktu z chorobą),
 • 3 miesiące po biernym uodparnianiu surowicami odzwierzęcymi,
 • 48 godzin od przyjęcia anatoksyny błonicowej i tężcowej,
 • 48 godzin od przyjęcia szczepionki przeciw wściekliźnie i kleszczowemu zapaleniu mózgu, a 1 rok od kontaktu z tymi chorobami.

 

Okres przyjmowania leków z wyjątkiem witamin, doustnych leków antykoncepcyjnych oraz leków hormonalnych stosowanych w okresie menopauzy, w przypadku innych leków należy uzyskać zgodę lekarza (np. zażywanie aspiryny dyskwalifikuje przez 3 dni od ostatniego zażycia).

Wystąpienie objawów sugerujących chorobę AIDS takich jak:

 • przewlekłe powiększenie węzłów chłonnych (zwłaszcza szyjnych, karkowych, nadobojczykowych i pachowych),
 • nocne poty,
 • gorączka o niewyjaśnionej przyczynie,
 • niewyjaśniona utrata wagi ciała,
 • przewlekła biegunka.

 

Dyskwalifikacja Stała (BEZWZGLĘDNE PRZECIWWSKAZANIA DO ODDANIA KRWI):

• choroby układu krążenia, między innymi:
- wady serca (poza wadami wrodzonymi całkowicie wyleczonymi),
- choroba niedokrwienna mięśnia sercowego,
- stan po zawale,
- niewydolność krążenia,
- miażdżyca znacznego stopnia,
- choroby pochodzenia naczyniowo-mózgowego (np. stan po udarze mózgu),
- przewlekłe choroby naczyń obwodowych (choroby tętnic, nawracające zapalenia żył),
• choroby zakaźne:
- WZW typu B, WZW typu C, wirusowe zapalnie wątroby w wywiadzie,
- Żółtaczka pokarmowa i każda żółtaczka o niejasnej etiologii,
- Babeszjoza,
- Kala Azar (leiszmanioza trzewna),
- Trypanosoma Crusi (gorączka Chagasa),
- Promienica,
- Tularemia,
- HLTV I/II retrowirus uważany za czynnik wywołujący białaczkę/chłoniak z komórek T u dorosłych - występuje endemicznie w południowej Japonii i basenie Morza Karaibskiego,
• poważne choroby układu pokarmowego (w tym schorzenia wątroby), oddechowego, moczowego, nerwowego,
• poważne choroby skóry (w tym łuszczyca),
• choroby układowe np. kolagenozy,
• nowotwory złośliwe,
• choroby krwi i układu krwiotwórczego, zaburzenia krzepnięcia w wywiadzie,
• choroby metaboliczne i układu endokrynnego np. cukrzyca, choroby tarczycy, nadnerczy itp.,
• nosicielstwo wirusa HIV oraz zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS),
• przynależność do grup, które ze względu na swoje zachowania, seksualne są szczególnie narażone na zakażenie poważnymi chorobami, mogącymi przenosić się drogą krwi w tym:
- narkomani
- osoby uprawiające prostytucję
- osoby często zmieniające partnerów seksualnych
• osoby mające partnerów seksualnych z wyżej wymienionych grup,
• lekozależność, alkoholizm,
• choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) u osoby lub w rodzinie,
• przebycie przeszczepu rogówki, opony twardej, leczenie w latach 1958-1986 hormonem wzrostu uzyskanym z ludzkich przysadek,
• przebywanie w okresie od 01.01.1980 r. do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 m-cy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii,
• przebycie malarii (chyba, że badania immunologiczne lub metodami biologii molekularnej dają wyniki negatywne),
• zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem subst. Psychotropowych.

 

Ważne!!!!

 • oddawanie krwi jest bezbolesne;
 • organizm w ciągu zaledwie kilku godzin uzupełnia ilość krwi, która została oddana; dawca nie odczuwa żadnych dolegliwości;
 • sprzęt do poboru krwi jest jednorazowy, warunki poboru sterylne;
 • każdy dawca jest badany laboratoryjnie przed pobraniem, aby ustalić czy odpowiada wymaganiom zdrowotnym;
 • krew każdego dawcy jest także badana na obecność zarazków chorób wenerycznych, AIDS czy żółtaczki zakaźnej;
 • o przydatności krwi dawcy decyduje wynik badania i testy – profesjonalne zasoby techniczne pozwalają na szczegółową kontrolę dawcy.

 

Procedura oddania krwi

Proces oddania krwi został tak opracowany, by w sposób szybki a zarazem bezpieczny dla dawcy móc pobrać krew. Sprzęt do poboru krwi jest jednorazowy, a miejsce w którym dokonuje się pobór krwi jest sterylne. Pracownicy RCKiK, którzy towarzyszą nam podczas całej procedury w miłej i przyjaznej atmosferze postarają się byśmy szybko, sprawnie a zarazem bezpiecznie mogli podzielić się swoją krwią.

 1. Śniadanie: Spożycie lekkiego, ale pożywnego posiłku.
 2. Rejestracja: Po przybyciu do punktu poboru krwi wypełniamy kwestionariusz (koniecznie musimy przedstawić aktualny dokument tożsamości),
 3. Pracownia analiz lekarskich lub stanowisko do badania poziomu hemoglobiny: badanie poziomu hemoglobiny przy użyciu wyłącznie sprzętu jednorazowego, odczyt w ciągu 3 minut,
 4. Gabinet lekarski: badanie lekarskie, wywiad, kwalifikacja do oddania krwi.
 5. Uzupełnienie płynów w organizmie: Od momentu zakwalifikowania do poboru krwi, uzupełniamy płyny w organizmie. Dawca otrzymuje wodę mineralną do spożycia.
 6. Stanowisko do oddawania krwi: oddanie 450 ml krwi do jednorazowego pojemnika plastikowego z płynem konserwującym w czasie od 5 do 8 minut.
 7. Krótka regeneracja sił. Po oddaniu krwi, dawca przez moment pozostaje na miejscu celem regeneracji sił. W niektórych punktach krwiodawstwa, donator otrzymuje kawę.

Każdy dawca opuszczając punkt poboru krwi otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4.500 kcal. - 8 tabliczek czekolady.

Na naszą prośbę wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, na uczelni, w szkole oraz wypłacany zwrot kosztów poniesionych na przejazdu do najbliższego Centrum Krwiodawstwa.

 

Zegar

Multimedia

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE

 Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Przyroda i środowisko to nasza wspólna sprawa!

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

CKE - Centralna Komisja EgzaminacyjnaOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w KrakowieInterkl@sa : Polski Portal EdukacyjnyEUROPAProgram Kapitał Ludzki